Comfort creators
wij gaan voor verbinding
Verbinden
Werkzaamheden

Verbinden

Verbinden, denk aan: faciliteren van ontmoeting, voeren van dialoog, aanvliegen met open vizier, op zoek naar gedeelde waarden. Creëren van mogelijke consensus en vertrouwen.

Werkzaamheden

Organiseren en verbinden gaat over het creëren van structuur, het samenbrengen van mensen en middelen om een doel te bereiken. Leiden en begeleiden is het beïnvloeden van anderen om actie te ondernemen en hun potentieel te benutten om succes te behalen.