Comfort creators
wij bouwen bruggen
Organiseren
Werkzaamheden

Organiseren

Organiseren, denk aan: de organisatie van teams, plannen of projecten, wat is er nodig, hoe de verbinding te leggen, praktische zaken oppakken. Creëren van helderheid rond inzet, budget en tijd.

Voorbeeldprojecten waar ComfortCreators het  organiseren voor haar rekening nam:

Werkzaamheden

Organiseren en verbinden gaat over het creëren van structuur, het samenbrengen van mensen en middelen om een doel te bereiken. Leiden en begeleiden is het beïnvloeden van anderen om actie te ondernemen en hun potentieel te benutten om succes te behalen.