Comfort creators
Rups was vooral een vlinder in transitie
Coördineren programma duurzaamheid gemeente Beesel

Coördineren programma duurzaamheid gemeente Beesel

De gemeente Beesel ondersteunen in het waarmaken van de ambities rond de energietransitie en duurzaamheid in brede zin.

Enerzijds door het coördineren van het actieplan 2019-2022 voor de werkvelden energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en biodiversiteit, slimme mobiliteit en sociale duurzaamheid. Anderzijds door hands on initiëren van beleidskaders (bijvoorbeeld KODE Beesel, kader voor opwekking duurzame energie link, aanvragen landelijke subsidies zoals RRE en RREW en lokaal implementeren, vormgeven energiearmoedebeleid, etc.