Comfort creators
wij geven richting
Leiden
Werkzaamheden

Leiden

Leiden van projecten of programma’s, denk aan: samen strategie bepalen, koers bepalen, structuur opzetten, doelen stellen, expertise aanboren, beleid uitstippelen, successen vieren. Creëren van handelingsperspectief bieden in elke fase.

Werkzaamheden

Organiseren en verbinden gaat over het creëren van structuur, het samenbrengen van mensen en middelen om een doel te bereiken. Leiden en begeleiden is het beïnvloeden van anderen om actie te ondernemen en hun potentieel te benutten om succes te behalen.