Comfort creators
Honing is slechts een bijvangst
Ondersteunen coöperatie Duurzaam Roerdalen

Ondersteunen coöperatie Duurzaam Roerdalen

Hoe zorg je voor een goede positie bij de ontwikkeling van zonneweides, als de commerciele ontwikkelaar in beginsel aan het roer staat? 

In de covidperiode heb ik de door Rescoop Limburg geïnitieerde opleiding tot projectleider zonne- en windenergie gevolgd. Leerzaam en leuk om met coöperatief gestemde mededeelnemers kennis op te doen en te delen. Mooie basis om de leerervaringen uit deze opleiding en uiteraard al opgedane praktijkervaring rond de cooperatieve ontwikkeling van zonneweides en windturbines in de praktijk te brengen.

Dat doe ik nu bijvoorbeeld via het Rescoop Limburg Projectbureau. Zo ben ik momenteel verbonden aan de Cooperatie Duurzaam Roerdalen. In de gemeente Roerdalen is een tender uitgezet voor de ontwikkeling van zonneweides. Twee commerciele ontwikkelaars hebben in de tender een principemedewerking vanuit de gemeente ontvangen. Zij kunnen dus werken aan de verdere vergunningaanvraag. Een van de onderdelen die de gemeente vraagt is een het overleggen van een Samenwerkingsovereenkomst tussen de ontwikkelaar en lokale cooperatie waaruit blijkt dat er sprake gaat zijn van substantiele cooperatieve participatie in het project.

Maar hoe doe je dat? En hoe concreet en hard zijn de kaders die de gemeente heeft gesteld? En is de ontwikkelaar bereid om je toe te laten tot alle kennis en boeken? En welk risico wil en kan je als cooperatie lopen als je op een dergelijk lopende trein stapt? En hoe ziet de actuele businesscase er uit? En krijgt de ontwikkelaar de vergunning rond nu 'zon op land' niet meer vanzelfsprekend is? Zijn er alternatieven?

Allemaal vragen die we momenteel aan het onderzoeken zijn, om vervolgens in samenspraak met de ontwikkelaars tot een overeenkomst te komen. 

 

In de praktijk aan de slag

Momenteel wordt gewerkt aan een plan van aanpak om in te dienen bij het Ontwikkelfonds zodat de cooperatie ook kan beschikken over financiele middelen om de cooperatieve haalbaarheid van beide plannen goed te onderzoeken. Volgende stap is het uitwerken van de businesscase en verkennen via welke constructie Duurzaam Roerdalen kan en wil participeren in beide zonneweides. Uitgangspunt is te gaan voor een zo hoog mogelijk aandeel lokaal eigenaarschap en zeggenschap. Deze eerste fase van haalbaarheid moet leiden tot een afgewogen inzet van de cooperatie en vervolgens overeenkomst met beide ontwikkelaars. Ik hou jullie op de hoogte van dit traject.