Comfort creators
wij zorgen voor transitie
Projectleider Regionale Energie Alliantie Noord- en Midden-Limburg

Projectleider Regionale Energie Alliantie Noord- en Midden-Limburg

In opdracht van 14 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten invulling geven aan de VNG-doelen uit het Energieakkoord: digitaal informatiepunt organiseren voor eigenaar-bewoners rond verduurzaming van de eigen woning en het ondersteunen van lokale bedrijvenallianties en stuwen en faciliteren van energiecoöperaties.

Inzet heeft geleidt tot beschikbaar krijgen van een digitaal loket en diverse fysieke loketten. Verder heeft de ondersteuning geleidt tot opkomst en verdere doorgroei van verschillende energiecollectieven.