Comfort creators
Rups was vooral een vlinder in transitie
Voorzitter energiecoöperatie Reindonk Energie & Co

Voorzitter energiecoöperatie Reindonk Energie & Co

Aan de basis van

In 2015 heb ik met enkele medestanders de Energiecoöperatie Reindonk Energie & Co opgericht, de coöperatie van, door en met inwoners, bedrijven en organisaties in Horst aan de Maas. Samen energie opwekken en afnemen, energie als circulair streekproduct.

Coöperatief, het gezonde alternatief

Ben erg geïnteresseerd in hetgeen er maatschappelijk leeft. De energietransitie heeft me daarin een aantal jaren geleden dusdanig geraakt dat ik er mijn werk van heb gemaakt. Buiten mijn werk heb ik met enkele andere gedreven personen de energiecoöperatie Reindonk Energie & Co opgericht, dé coöperatie voor Horst aan de Maas (voor, door en met de inwoners, bedrijven en organisaties) De Co staat voor co-creatie, co-producent, co-nsument, etc. Samen doen dus. Zie ook de website van Reindonk Energie 

Gratis leerschool, maar niet vrijblijvend

Na veel tijd investeren in materie eigen maken, geduld hebben, niet toegelaten worden op een gelijk speelveld, zijn de afgelopen jaren de eerste projecten losgekomen: een 100% coöperatief zonnepark in Griendtsveen (Bekijk hier de video opening Energietuin op Facebook) en zonnedak Brugeind in Meerlo. Ik denk oprecht dat we als collectief van burgers en bedrijven in staat zijn om een gezondere en eerlijkere wereld met elkaar te organiseren, hier en nu, voor straks.

Ook de organisatie in transitie

In 2022 is in de Algemene Ledenvergadering van de coöperatie afgesproken dat we als bestuur een transitieproces van onze eigen organisatie opstarten. Tot 2022 betrof het allemaal vrijwilligerswerk, zoals het ook hoort voor bestuurders. Niettemin moest er ook veel projectgerelateerd werk verzet worden om tot hiervoor genoemde opwekentiteiten te komen. Dat is op den duur niet houdbaar en wenselijk. Besturen en projectwerk doen moeten en willen we van elkaar scheiden. Dit vraagt om een transparante en kwetsbare opstelling, maar getuigt ook van verder groei en professionalisering. Intussen hebben onze juridische structuur bijgesteld, dat naar aanleiding van de inzet van een transitieregisseur en enkele leden die tijdelijk een Raad van Advies hebben gevormd. De volgende uitdaging die we aangaan is met name de jongere generatie uit Horst aan de Maas de ruimte geven om koers van Reindonk Energie te bepalen en daarmee ook de bestuurlijke verantwoordelijkhedne die daar bij horen op zich te nemen. Ik, en mijn medebestuurders, bereiden ons voor om het stokje over te geven aan de generatie die op die manier vorm kan geven aan haar eigen toekomst. Ik hou jullie op de hoogte.