Comfort creators
wij ontwikkelen en motiveren
Begeleiden
Werkzaamheden

Begeleiden

Begeleiden van processen, denk aan: mensen meenemen op expeditie (zonder vooraf te benoemen bestemming) of reis (met bestemming), toetsen en reflecteren op haalbaarheid van ideeën en doelen, onderweg energie op peil houden, omgaan met teleurstellingen en herpakken, onderweg genieten van het uitzicht en de ontmoeting. Creëren van handelingsperspectief in elke fase.

Werkzaamheden

Organiseren en verbinden gaat over het creëren van structuur, het samenbrengen van mensen en middelen om een doel te bereiken. Leiden en begeleiden is het beïnvloeden van anderen om actie te ondernemen en hun potentieel te benutten om succes te behalen.