Comfort creators
Rups was vooral een vlinder in transitie
Coördinator energietransitie gemeente Venray

Coördinator energietransitie gemeente Venray

Binnen de gemeente Venray tijdelijk ingezet op het aanjagen en versnellen van de energietransitie.

Door actieprogramma’s te evalueren en te herijken, door beleidskaders op stellen op participatieve wijze, begeleiden van initiatieven voor zonne-energie, faciliteren scholenkoepels in fris en duurzaam maken van hun vastgoed, besparingsacties opzetten, etc. Functie is intussen fulltime en blijvend ingevuld.