Comfort creators
Mieren krijgen een hoop gedaan door samen te werken
Versnelling verduurzamen woningen in gemeente Beesel

Versnelling verduurzamen woningen in gemeente Beesel

In 2022 heb ik voor de gemeente Beesel succesvol een provinciale subsidieaanvraag ingediend met als doel de verduurzaming van lage labels koopwoningen te versnellen en intensiveren. Sinds medio 2023 werk ik aan de implementatie van dit plan van aanpak als projectleider hiervan.

Verkennen meervoudig maatregelpakket

Verkennen of een enkelevoudige of meervoudige maatregelaanpak werkt bij woningen die het nodig hebben en huishoudens die daarbij hulp goed kunnen gebruiken, in welk opzicht dan ook. De energierekening blijven compenseren houden we als land natuurlijk niet lang vol, daarom investeren in de energetische staat. Gelukkig krijgen we daarin hulp van het Rijk door middel van het beschikbaar stellen van subsidie voor het treffen van isolatiemaatregelen bij woningen met een laag energielabel. De uitdaging ligt in het bereiken van deze huishoudens, waarbij bij velen merkbaar het vertrouwen in de overheid is afgenomen. Hoe zorg je ervoor dat juist die huishoudens die het nodig hebben weer vertrouwen krijgen in de overheid en de aangeboden maatregelen? Een witgoedactie (inruilen van een minder energiezuinig apparaat voor een zuinig apparaat) onder alle huishoudens met energiearmoede heeft een deelname van meer dan 70% opgeleverd. Dit stemt hoopvol voor de volgende maatregelen die we gaan aanbieden: isolatie, isolatie, isolatie. We ondersteunen dit door het ontwikkelen van eenduidige en eenvoudige communicatie, bijvoorbeeld in de vorm van een strip, stappenplan of praatplaat.   

Het Groene Loket

Belangrijke opmaat is het door mij geïnitieerde Groene Loket naast het gemeentehuis, wat zorgt voor een laagdrempelig contact met de inwoners en je in staat stelt om veel inwoners weer door de bomen het bos te laten zien in de wirwar aan beleidsregels / subsidies / loketten / financieringsvormen. Dit loket is tevens de uitvalsbasis voor zogenaamde Energieklussers, collega's die op verzoek of spontaan de buurt in trekken om kleine maatregelen te treffen 'achter de voordeur' en daarmee een kiem planten voor volgende grotere maatregelen die wenselijk zijn om te verduurzamen. 

Warmtestrategie: voor iedereen handelingsperspectief creeren

Momenteel werken we de Warmtestrategie voor de gemeente Beesel verder uit. Uiteraard ligt de focus op de doelgroepen zoals hiervoor beschreven. Tegelijkertijd willen we iedere inwoner van de gemeente een concreet handelingsperspectief geven wat zijn/haar volgende stap kan zijn in de verduurzaming van de woning en wie daarbij kan helpen. Dit wordt uitgewerkt in programma's op maat. Denk aan ruime subsidies voor huishoudens met een kleine beurs in een koopwoning, energieklussers voor woningeigenaren, maar ook voor huurders, cursus doe het zelf dakisolatie organiseren of een informatieavond 'ketelswap' voor woningen vanaf 2000 gebouwd die een overstap naar een warmtepomp willen maken.