Comfort creators
Honing is slechts een bijvangst
Ondersteuning burgercollectief EnergieKronenberg

Ondersteuning burgercollectief EnergieKronenberg

Op expeditie

In 2015 heeft de toenmalige Dorpsraad Kronenberg enkele vragen gesteld in aanloop naar hun 3e DOP. Duurzaamheid was er één van. Er bleek belangstelling om dat thema eens goed vast te pakken, zo geschiedde. Vanaf scratch ben ik betrokken als procesbegeleider / ondersteuner van dit burgercollectief. Wat startte als een expeditie is intussen verworden tot een langdurige reis om alle dorpsbewoners mee te krijgen in de beweging naar een energieneutraal Kronenberg in 2030. Die ambitie mag dan met een korrel zout worden genomen, de inzet is er niet minder om. Zie ook de website van EnergieKronenberg.

Onderweg naar een slim energiesysteem in Kronenberg

Momenteel werk ik samen met een kernteam vanuit EnergieKronenberg aan een bidbook. Hierin staat koers richting 2030 beschreven. Termen die daarin een rol spelen zijn onder andere: laagspanningscongestie, energie delen, energiegemeenschap, regie nemen, iedereen moet mee kunnen doen. Het dorp Kronenbeg wil een voorlopersrol blijven vervullen in de energietransitie. Dit bidbook gaan we dit jaar aanbieden aan de gemeente met als doel langere termijn werkafspraken te kunnen maken. Intussen werken we aan een toekomstbestendig lokaal energiesysteem volgens de principes van de wereld van B (door te blijven doen wat we deden komen we er niet). Interesse, informeer gerust eens. 

Op reis met duidelijk doel, maar nog steeds onderweg

Een reis met horten en stoten en ook vele mooie momenten. Denk aan de verschillende duurzaamheidsmarkten, collectieve inkoopacties, informatieavonden, gezamenlijke verdiepende studies, de Energieke Week, de loftuitingen van Frans Timmermans voor het burgercollectief, etc. Maar ook omgaan met teleurstelling met het collectief, zoals het niet gehonoreerd worden voor subsidieaanvraag Programma Aardgasvrije Wijken en herpakken vervolgens. Zeer boeiend proces met zeer leerzame ervaringen. Er bestaat niet één weg naar een betere toekomst!

Onderweg naar een slim energiesysteem in Kronenberg

Momenteel werk ik met een kernteam van de leden van EnergieKronenberg aan een 2e bidbook (een koersdocument, inclusief actieplan) richting 2030. In de wetenschap dat all electric het scenario is voor Kronenberg, gaan we op zoek naar de mogelijkheden om lokaal energie op te wekken, op te slaan, te distrubueren en zoveel als mogelijk lokaal te gebruiken. Hoe kunnen we laagspanningscongestie voorkomen en daarmee wellicht zelf zware investeringen in het collectieve net voorkomen. Het is nog pionieren. We gaan op de tekentafel aan de slag om het lokale energiesysteem uit te denken, maar ook welke energiegemeenschap hierbij hoort. Immers zelf regie waar het kan is een van de belangrijke uitgangspunten van EnergieKronenberg.

Van abstract en visionair naar concreet en lokaal

Een soms nog abstracte visie wordt concreet gemaakt met 'casus-enveloppen'. Dit zijn projecten die vaak al spelen bij Kronenbergers of waarvan we denken dat ze gaan spelen. Op die manier wordt samen met de inwoners gewerkt aan oplossingen. Dat dit morgen niet gerealiseerd is, besefffen we allemaal, maar we hoeven maar klaar te staan als het wel zo ver is. Mooi adagium van een wat gallisch dorp, wat niet voor niets hiermee haar pilotstatus in de energietransitie binnen de gemeente Horst aan de Maas blijft waar maken. 

In februari 2024 leggen we het concept-bidbook op tafel, zodat een vijftal experts haar licht hier op kan laten schijnen. Al deze commentaren nemen we mee, om op 7 april met de inwoners in gesprek te gaan.